Profile Photo

SeamusOffline

0 out of 5
0 Ratings

Intet underskudd på sykehuskapasitet i Oslo

Posted on May 6, 2021

  • Bjørn Atle Bjørnbeth

    Administrerende direktør, Oslo universitetssykehus

  • Jan Frich

    Fagdirektør, Helse Sør-Øst RHF

Nå nettopp

Det er fullt samsvar mellom behovet som en rapport fra Kommunekonsult angir, og de vedtatte planene for nye sykehusbygg i Oslo, skriver debattantene.

Foto: Olav Olsen

Oslo universitetssykehus (OUS) planlegger med det antall somatiske senger en fersk rapport fastslår at det er behov for.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I Aftenposten 6. mai omtales rapporten om sykehusplasser i Oslo fra Kommunekonsult. Forfatterne fastslår at det vil bli behov for 1900 somatiske sengeplasser i Oslo i etappe 1 av utbyggingen av OUS. Dette tallet er vi helt enige i.

Hvordan kan rapporten fra Kommunekonsult samtidig peke på at nye sykehusbygg i Oslo vil gi et underskudd på 475 senger? Forklaringen er at rapporten har lagt til grunn feil forutsetninger og utdaterte tall.

I 2018 besluttet Helse sør-øst RHF nye forutsetninger for beregning av kapasitet i sykehusbygg. Disse gir et høyere antall senger pr. innbygger enn de gamle forutsetningene. Som ledd i kvalitetssikringen av utbyggingen av OUS er det gjort nye fremskrivninger og beregninger av areal og senger. Planene for nye sykehusbygg i Oslo er beskrevet i en kronikk i Aftenposten.

Når trinn 1 står ferdig, vil sengetallet øke til 1900 somatiske senger og 426 senger innen psykisk helsevern. Det er følgelig fullt samsvar mellom behovet rapporten fra Kommunekonsult angir, og de vedtatte planene for nye sykehusbygg i Oslo.

Rapporten vier stor plass til behovet for kommunale helse- og omsorgstjenester. Vi opplever at samarbeidet med Oslo kommune er godt. Oslo kommune er i front på bruk av velferdsteknologi og nye løsninger, og vi arbeider med hjemmesykehus og nye måter å tilby tjenester på. Vi har et felles ansvar for innbyggerne i Oslo og ser frem til å fortsette det gode samarbeidet.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

User Balance

User Balance 44 / Snuptos
Newbie

User Badges

Media

We are all close together

A problem, a question, an emergency?
Do not hesitate to visit the help centre, we can help you.

Snupto
Snupto

You have full control over your newsfeeds and the order of how posts appear on Snupto. Snupto does not manipulate, filter, or change the order of your newsfeeds.

Copyright © 2019 by Snupto. All rights reserved

SNUPTO CHAT 
Only logged in users are allowed to enter the chat
Chat users
No users in the channel